Website Banner


- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์
สาขา การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- โครงการหลักสูตรฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ศิริราช รุ่นที่ 11


"บ้านต้นกล้า"
เนอร์สเซอรี่
ถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล3)
เสริม ภาษาอังกฤษ

facebook :
บ้านต้นกล้า สาธิต  - รามคำแหง136โทร. 089-493-9711 คอร์สปิดเทอม
1-31 มีนาคม 2560

ศิลปะสร้างสรรค์
และภาษาอังกฤษเด็ก
3-12 ปี

 
สำรองที่นั่งได้ที่

โทร. 089-493-9711
รับจำนวนจำกัดคะ
 
 
เนอร์สเซอรี่ "บ้านต้นกล้า"  (PLAY  &  LEARN  NURSERY)
 
  บ้านต้นกล้า
ขอแสดงความยินดีกับ ดช. ธนกฤต ขจรรัตนเดช (น้องไตตั้น)

ในสอบเข้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง English Program
ได้ในปี 2559

 
"ขอบคุณสำหรับกิจกรรมดีๆ ที่จัดให้เด็กๆ
ดีใจกับตัวเองและไม่ผิดหวังที่เลือก
บ้านต้นกล้าให้น้องอุ่น" ................ แม่น้องอุ่น

น้องเอมเป็นต้นกล้าต้นหนึ่งที่เติบโตขึ้นได้อย่างสมบูรณ์จากบ้านต้นกล้าแห่งนี้ น้องเอมเก่งขึ้นเยอะมาก มีความสามารถเหมือนเด็กโต เก่งกว่าเด็กอนุบาลแถวบ้านเสียอีก
น้องเอมจะไม่ลืมพระคุณคุณครูทุกท่าน
 จะไม่ลืมอาม่าและบ้านต้นกล้ารร.แห่งแรกของน้องเอมคะ
ด้วยความเคารพรักอย่างสูง
ครอบครัวหรือโอภาส
เด็กหญิงพิณทิพย์ หรือโอภาส 


น้องพราวด์มีพัฒนาการที่ดีมาก  ร้องเพลงได้หลายเพลง และเมื่อวานลองให้ร้องเพลงลอยกระทงก็ร้องได้จบเพลง  คุณพ่อแปลกใจมาก  เวลาอยู่บ้านน้องจะอยากทำอะไรด้วยตัวเอง เสมือนว่ารู้และทำได้ ซึ่งก็ทำได้จริงๆ  การโต้ตอบทางภาษา ก็สื่อสารได้ดีเข้าใจทุกอย่างเกินวัย ซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงที่เรียนรู้ได้เร็ว......
ขอบคุณอีกครั้งค่ะ
คุณแม่น้องพราวด์


       เนอร์สเซอรี่หรือโรงเรียนแรกของเด็กมีความสำคัญต่อเด็กมาก หากเด็กมีทัศนคติที่ดีจากประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้รับเด็กก็จะมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคตข้างหน้า
      บ้านต้นกล้า คือ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล3) ให้ทุกๆ วันคือ วันแห่งการเรียนรู้ เด็กได้รับการพัฒนาและดูแลโดยผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง การให้การศึกษาควบคู่กับการเลี้ยงดูอย่างถูกหลักและมีคุณภาพย่อมมีผลต่อคุณภาพของเด็กในอนาคต มีแนวทางในการจัดกิจกรรมประจำวันที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างมีจุดหมาย ดังนี้คือ

1. ส่งเสริมด้านสติปัญญา เนื่องจากเซลล์สมองของเด็กมีการเชื่อมต่อกัน เมื่อเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการรับรู้บ่อยๆ จะทำให้เกิดวงจรและแบบแผนการเรียนรู้ ดังนั้น เด็กจึงควรได้รับการกระตุ้นทั้งทางหู ตา และสัมผัส เพื่อให้สอดคล้องกับวงจรของสมอง  และมีเสริมภาษาอังกฤษ
     นิทาน ไอน์สไตน์  ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า "ถ้าอยากให้เด็กมีความฉลาดมากๆ ควรเล่านิทานให้เด็กฟังบ่อยๆ"  เนื่องจาก นิทานเป็นผลรวมของความรู้ทุกศาสตร์ นิทานเป็นสะพานเชื่อมโยงภาพนามธรรมที่เด็กเข้าใจยากไปสู่รูปธรรมให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจได้ 

 


 


 2. ส่งเสริมทักษะชีวิต การที่เด็กสามารถช่วยตนเองได้ในสิ่งที่เหมาะสมกับวัยเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนไปโรงเรียน ทำให้เด็กรู้สึกว่าพึ่งตนเองได้ นำไปสู่ความรู้สึกมั่นคงและเป็นสุข ทักษะต่างๆ ที่เด็กได้เรียนรู้โดยมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การรับประทานอาหาร การดื่มนม การใช้ห้องน้ำ การล้างมือ และการแต่งตัว
      Learning by Doing เด็กรับประทานอาหารได้ตามวัย เด็ก 1 ขวบ ควร
เคี้ยวอาหารได้ ไม่อมข้าว ไม่ควรทานอาหารเหลวๆ ปั่นๆ
 
"อร่อยจัง" เด็ก 1 ขวบขึ้นไป ควรทาน
อาหารครบ 5 หมู่ และตักทานเอง
 หนูทำได้...เด็กเลิกขวดก่อน 2 ขวบ
 


3. Sensorimotor  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบรับรู้และเคลื่อนไหว  จากงานวิจัย
ของนักวิทยาศาสตร์ด้านสมองพบว่า การเคลื่อนไหวของร่างกายจะสร้างความสมดุลให้แก่ระบบไหลเวียนของโลหิต เป็นการเพิ่มออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง การให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้สมองหลายส่วนทำงานได้ดี
 
 
 


   4. ส่งเสริมความคิดและความคิดสร้างสรรค์ ช่วง 6 ปีแรกของชีวิตเป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กกำลังพัฒนา ดังนั้น การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ทดลองทำ การฟังนิทาน การทำงานศิลปะ และการเล่นสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้
     กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การที่เด็กได้ตัดกระดาษ ทากาว นอกจากได้พัฒนากล้ามเนื้อมือและสมาธิแล้ว การที่มือหนึ่งนิ่ง มือหนึ่งทำงาน มือทั้งสองทำงานไม่พร้อมกัน เป็นการกระตุ้นสมอง เพราะสมองได้ทำงานมากขึ้น เกิดการเรียนรู้และจินตนาการไปพร้อมๆ กัน
     
 เด็กได้จินตนาการอย่างอิสระ กล้าคิด ฝึกคิด
นอกกรอบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเด็กเอง
 เด็กจะทำงานศิลปะ
ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกำลังใจ
การตั้งคำถามเป็นสิ่งสำคัญในการฝึกคิด5. ส่งเสริมให้เด็กได้เลือกเล่นตามมุมต่างๆ ตามความสนใจของเด็กเอง   การมีโอกาสได้คิดเอง ทำเอง เด็กจะค่อยๆพัฒนาเกิดความเป็นตัวของตัวเอง และสร้างความเชื่อมั่นในตนเองได้


 
     
     
 

จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 32
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 2789
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 4601
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 162116
Current Pageid = 1